Hotel „Sächsischer Hof“ – mučící sklep žitavské SS

Bezprostředně po fašistickém převzetí moci 30. ledna 1933 zřídilo SS-Sturm 46 v tehdejším hotelu „Sächsischer Hof“ strážnici, která byla ve skutečnosti mučírnou, kde byli trýzněni antifašisté.

Hans Prodehl dobrovolně vstoupil do tehdejší SS a stal se Sturmführerem oddílu SS-Sturm. Z velké části vedl výslechy a přikazoval svým lidem, aby přistupovali na týrání v případě, kdy vyslýchaní nebyli ochotni sdělit kýžené výpovědi.

Týrání byla nanejvýš brutální, zatčení antifašisté byli po celé dny mláceni gumovými obušky, bičíky na dobytek a jinými prostředky. Trýznitelé měli rovněž v „oblibě“ vyrazit obětem zuby. Jiní museli cvičit a pokud nebylo dosaženo spokojenosti SS, obdrželi ránu. 11. dubna 1933 esesáci mučili a vyslýchali v této služebně antifašistu Albina Hanspacha, člena Komunistické strany. Když se tento muž pokoušel vymanit z trýzně, byl z bezprostřední blízkosti zastřelen esesákem Kurtem Hanischem. Antifašista Julius Pawel byl rovněž podroben těžkému mučení. Když už jej dále nemohl snášet, oběsil se 22. dubna 1933 ve své cele.

Pachatelé těchto činů se káli teprve až po porážce fašismu. Od 4. do 7. listopadu 1952 projednával tyto činy trestní senát obvodního soudu Drážďany (1a KLs 186/52) v budově dnešního městského soudu Žitava a odsoudil hlavní pachatele k trestům smrti, popř. doživotí. Důležité je poznamenat, že třem viníkům se útěkem na Západ podařilo vyhnout se trestu.

24. listopadu 1952 zveřejnily noviny Sächsische Zeitung v lokální příloze Žitava následující článek k procesu:

Pokání za zločin proti lidskosti.

Od 5. do 7. listopadu 1952 vedl trestní senát řízení u obvodního soudu Drážďany v soudní síni okresního soudu Žitava proti bývalým příslušníkům SS: Hanischovi, Prodehlovi, Zurekovi, Söhnelovi, Zschuppemu a Tappertovi..

V Žitavě mělo SS-Sturm 48 pod vedením Sturmführera Prodehla za úkol rozdrtit proletářské organizace. Dělničtí funkcionáři a jiné osoby, které byly určitým způsobem „podezřelé“ jako antifašisté, byli bez právních podkladů svévolně zatčeni. Zatykače nebyly. Místo toho byli antifašisté vláčeni kopanci a pěstmi do strážnice SS. Rovněž výslechy u soudu, které jsou běžné po zatčení v občanských demokraciích, chyběly.

Bylo použito metod policejních výslechů, které by bylo možné srovnat se středověkem. Vypovídalo asi 20 svědků, kteří pocítili tyranské jednání SS na vlastní kůži během první vlny zatýkání v březnu až listopadu roku 1933.

Kopance a pěsti patřili k ‘dobrému zvyku’. Ale rovněž i vyrážení zubů patřilo k obvyklým způsobům ze strany SS. Nacisté potřebovali doznání, ve kterém by komunisté přiznali přípravy ozbrojeného povstání, aby ospravedlnili své převzetí moci. Pokud výpovědi zadržených neměly tuto podobu, byli antifašisté biti. Obzvláště často se stávalo, že zatčení byli položeni přes stůl a biti až 200 ranami gumovými obušky, hadicemi a jinými předměty. Pokud ztratili vědomí, byli politi vodou a bití pokračovalo. Až do krve zbití byli následně strčeni skrze padací dveře do sklepa, kde museli po celé dny trpět. V tomto sklepě nebylo ani denní, ani elektrické světlo. Ke spaní sloužila trocha slámy, která ale vzhledem k faktu, že zadržení museli v té samé místnosti vykonávat své potřeby, byla silně tlející.

Zdroj: Sächsische Zeitung, Lokalteil Zittau, 24.11.1952

Dnes se v takzvané „Neustadküche“, původním hotelu „Sächsischer Hof“, v Žitavě stojícím naproti budově Sparkasse (Frauenstraße), tyčí pomník dvěma – fašisty zabitých – antifašistů: Alwina Hanspacha a Juliuse Pawla.

Nápis na něm zní:

„V tomto domě byli mučeni a přišli o život naši soudruzi:
Alwin Hanspach 11. března 1933
Julius Pawel 22. dubna 1933.“

Zdroje:
Revolutionäre und Kämpfer der ersten Stunde des Kreises Zittau

Geschichte der Arbeiterbewegung des Kreises Zittau

Geschichte der Kreisparteiorganisation Zittau der SED ( 1830 – 1986 ) Heft 3 ( 1830 – 1945 )

Antifaschistischer Widerstandskampf der KPD und KPTsch in den Grenzgebieten der Oberlausitz und Liberec / Varnsdorf 1933 – 1938

Revolutionäre Kämpfer und Aktivisten der ersten Stunde des Kreises Zittau

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

2 Responses to “Hotel „Sächsischer Hof“ – mučící sklep žitavské SS”

Powered by WordPress | Compare Premium WordPress Themes
Gedenkkultur.info, c/o. Infoladen Zittau, Äußere Weberstraße 2, 02763 zittau