Pomník stíhaným nacistickým režimem v Žitavě

Das Mahnmal für Verfolgte des Naziregimes in Zittau

Das Mahnmal für Verfolgte des Naziregimes in Zittau

29. září 1945 se v Žitavě konalo pamětní shromáždění. Na desce s titulem „Nikdy nezapomeneme!“ stálo:  „Žitavští antifašisté vám… postaví pomník, který nejen současným, ale i budoucím generacím bude připomínat, jakých činů se dopustili nejen Němci na Němcích, nýbrž na národech celé Evropy.“

Iniciátorem těchto snah byla okresní organizace Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN – Spolek perzekuovaných nacistickým režimem). Městští radní ze všech frakcí se dohodli na tom, že pomník by měl být postaven na Klieneberger Platz. Akademický malíř Hans Kech, člen kulturní komise, podal již v roce 1946 čtyři návrhy pomníku. Jeden z nich byl o pár let později zrealizován.

Předsednictvo VVN podalo 6. března 1950 oficiálně žádost na zastupitele města, aby mohl být pomník dokončen ke dni 10. září 1950 – mezinárodnímu dni obětem fašismu. Zároveň žádost obsahovala prosbu, aby tento pomník zůstal pod správou města. Primátor Dr. Brendler sdělil (LDPD) 13. dubna, že žádost byla 31. března a 6. dubna odsouhlasena v plném jejím rozsahu.

Kamenické práce byly svěřeny žitavskému kameníkovi Helmutu Friebolinovi a Löbauer Granitwerken (VEB Oberlausitzer Granit) . Pro stavbu byly použity kameny z bývalého Bismarckova památníku z roku 1900.

Až do slavnostního odhalení památníku se vzpomínková shromáždění odehrávala v divadle. Obzvláště stojící za zmínku bylo shromáždění 22. září 1946. To se konalo před divadlem, kde po kulturním programu mluvili politici: Dr. Sieben (CDU), Dr. Liebler (LDPD) a Max Gläser (SED). Na závěr se konalo slavnostní přejmenování náměstí a ulic: Ottokar Platz na Klieneberger Platz, Hospitalstraße na Dr.–Brinitzer–Straße a Georgstraße na Theodor–Korselt–Straße. Antifašista Heinz Dose, který přežil 12 let ve vězení a koncentračních táborech, vyzval občany, aby přispěli k pohotovému a nezištnému překonání důsledků války a nastolení antifašistických poměrů.

10. září 1950 byl slavnostně odhalen pomník perzekuovaným nacistickým režimem. Pamětní řeč pronesl člen okresního představenstva VVN, Karl Lukas.

Nápis na pomníku zní: „Mrtvým k jejich uctění a živým k poučení.“

Zdroje:
Revolutionäre und Kämpfer der ersten Stunde des Kreises Zittau

Geschichte der Arbeiterbewegung des Kreises Zittau

Geschichte der Kreisparteiorganisation Zittau der SED ( 1830 – 1986 ) Heft 3 ( 1830 – 1945 )

Antifaschistischer Widerstandskampf der KPD und KP CZ in den Grenzgebieten der Oberlausitz und Liberec / Varnsdorf 1933 – 1938

Revolutionäre Kämpfer und Aktivisten der ersten Stunde des Kreises Zittau

 

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

2 Responses to “Pomník stíhaným nacistickým režimem v Žitavě”

Powered by WordPress | Compare Premium WordPress Themes
Gedenkkultur.info, c/o. Infoladen Zittau, Äußere Weberstraße 2, 02763 zittau