Archive for the ‘Zittau’ Category

Zwei neue Stolpersteine in Zittau

Am heutigen Tage wurde der 22. Stolperstein in Zittau durch den Künstler Gunter Demnig verlegt. Stolpersteine sind kleine Gedenksteine, die in den Boden eingelassen werden. Sie sollen die Menschen im Alltag gedanklich stolpern lassen. Im Alltag kurz innehalten und an die Opfer des Nationalsozialismus denken lassen. Die nun verlegten Stolpersteine erinnern an das Schicksal der […]

weitere Stolpersteine in Zittau verlegt

Am 01. August 2015 wurden vier weitere Steine, die ehemaligen Mitbürgern gewidmet sind, die als Juden galten und deren Schicksal in Auschwitz endete, in Zittau verlegt. Sie erinnern an Familie Duneck an der Theodor-Körner-Allee 13, Paul Hauck an der Friedrich-Haupt-Straße 16 und an Albert Müller.

der jüdische Friedhof in Zittau

Bis zur Begründung ihres eigenen Friedhofs mussten die Zittauer Juden ihre Toten bis nach Dresden oder Görlitz bringen. 1887 endlich bekamen sie einen eigenen Platz. . Die älteste Grabsteininschrift ist von 1888. Er wurde mit einem Holzzaun umgeben. 1908 konnten sie eine größere Feierhalle errichten. Wie auf vielen jüdischen Friedhöfen in Sachsen wurde diese am […]

Willi Gall

Im Zittauer Ortsteil Pethau liegt an der Hauptstraße ein kleiner Park. In diesem steht ein Gedenkstein zu Ehren von Willi Gall. Willi Gall trat 1929 in die KPD ein und war in der Ortsgruppe Pethau aktiv. 1932 wurde er in den Gemeinderat gewählt. Am 23. Januar 1941 wurde er vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und […]

Sowiecki cmentarz wojskowy w Zittau, dzielnica Eichgraben

45, w głównej mierze, sowieckich żołnierzy zostało prawdopodobnie pochowanych na sowieckim cmentarzu wojskowym. Według miejscowej kronikarki Thea Rudolph „większość zmarłą na tuberkulozę albo z powodu konsumpcji dużej ilości niedojrzałych owoców”.   Tłumaczenie wyrytego cyrylicą napisu na pomniku chwały brzmi: „Ku wiecznej pamięci bohaterów, którzy polegli w walce o wolność naszej sowieckiej ojczyzny”. Po prostu znajduje […]

Emma i Adolf Lachmann

Emma i Adolf Lachmann przybyli do Zittau już w 1902 roku. Otworzyli oni na ulicy Budziszyńskiej pasmanterię pod nazwą „Fließ & Co.“. Również w przypadku Lachmanów sięgano do środków denuncjacji. W ten sposób spore trudności miał jeden z żytawskich fryzjerów, sam długoletni członek NSDAP, ponieważ Adolf Lachmann nie tylko był jego klientem, ale tak jak […]

Philipp i Julie Hann, Ludwig Hann, Pauline Heller (z domu Hann)

Philipp Hann urodził się 11 stycznia 1877 w czeskim Münchengrätz. Julie Hann, z domu Grünwald, urodziła się 24 paśdziernika 1875 roku w Pschepersch. Obie przybyły w 1905 roku do Zittau i otworzyły sklep obuwniczy najpierw na rynku, a później przy ulicy Reichenberg 19. W 1928 roku nabyły kawałek ziemi na byłej ulicy Aleje Bismarcka 30, […]

„Prawda“ – Gazeta Kierownictwa Komunistycznej Partii Niemiec w podokręgu Zittau

W Niemczech było coraz trudniej zdobyć materiał do tworzenia pism drukowanych. Jeśli nie została „skonfiskowana” przez policję maszyna do pisania lub inny materiał do druku, to brakowało papieru. Podjęto więc decyzję, żeby wytwarzać gazetę w Republice Czechosłowackiej. Z pomocą czeskich komunistów w byłym Nieder – Bertzdorf koło Ketten była drukowana gazeta „Prawda”. W maju 1933 […]

7 września 1927 – „Czerwony Dzień“ w Zittau

7 września 1927 demonstrowało 800 członków Rot Frontkämpfer Bund (RFB), w tym wielu komunistów z Görlitz, Löbau, Dresden, Freital, Ebersbach, Bautzen, Taubenheim i Neugersdorf w Zittau. Przez to wystąpienie publiczne RFB mogło pozyskać wielu nowych zwolenników. RFB chroniło wydarzenia, zebrania i demonstracje przeciwko agresji faszystowskiej. Członkowie RFB uniemożliwiali często brutalne interwencje na członkach tych wydarzeń […]

Siedziba związku zawodowego „Czarny Orzeł“

W latach 20-tych i na początkach lat 30-tych, był w Zittau i okolicach bardzo wielki ruch pracowników. Wiele z nich było członkami związku zawodowego oraz członkami parti KPD. Przy ostatnich wyborach, przed stworzeniem dyktatury faszystowskiej, dostała partia KPD 24,8 procent   wszystkich głosów. Przeciwnikami nazistów byli dotychczasowi demokraci, socjalni demokraci, „czarna wdowa“ oraz związki zawodowe – […]

Powered by WordPress | Compare Premium WordPress Themes
Gedenkkultur.info, c/o. Infoladen Zittau, Äußere Weberstraße 2, 02763 zittau