Archive for the ‘Zittau’ Category

Zwei neue Stolpersteine in Zittau

Am heutigen Tage wurde der 22. Stolperstein in Zittau durch den Künstler Gunter Demnig verlegt. Stolpersteine sind kleine Gedenksteine, die in den Boden eingelassen werden. Sie sollen die Menschen im Alltag gedanklich stolpern lassen. Im Alltag kurz innehalten und an die Opfer des Nationalsozialismus denken lassen. Die nun verlegten Stolpersteine erinnern an das Schicksal der […]

weitere Stolpersteine in Zittau verlegt

Am 01. August 2015 wurden vier weitere Steine, die ehemaligen Mitbürgern gewidmet sind, die als Juden galten und deren Schicksal in Auschwitz endete, in Zittau verlegt. Sie erinnern an Familie Duneck an der Theodor-Körner-Allee 13, Paul Hauck an der Friedrich-Haupt-Straße 16 und an Albert Müller.

der jüdische Friedhof in Zittau

Bis zur Begründung ihres eigenen Friedhofs mussten die Zittauer Juden ihre Toten bis nach Dresden oder Görlitz bringen. 1887 endlich bekamen sie einen eigenen Platz. . Die älteste Grabsteininschrift ist von 1888. Er wurde mit einem Holzzaun umgeben. 1908 konnten sie eine größere Feierhalle errichten. Wie auf vielen jüdischen Friedhöfen in Sachsen wurde diese am […]

Willi Gall

Im Zittauer Ortsteil Pethau liegt an der Hauptstraße ein kleiner Park. In diesem steht ein Gedenkstein zu Ehren von Willi Gall. Willi Gall trat 1929 in die KPD ein und war in der Ortsgruppe Pethau aktiv. 1932 wurde er in den Gemeinderat gewählt. Am 23. Januar 1941 wurde er vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und […]

Sovětský vojenský hřbitov v Žitavě, místní část Eichgraben

45 převážně sovětských vojáků má být pochováno na vojenském hřbitově v Eichgraben. Podle místního kronikáře jménem Thea Rudolf „většina zemřela na tuberkulózu nebo v důsledku pozření velkého množství nezralého ovoce.”   Překlad nápisu v azbuce na památníku zní: „Na věčnou památku hrdinům, kteří padli v boji za svobodu naší sovětské vlasti.” Na hrobech je prostý […]

EMMA UND ADOLF LACHMANN

Emma und Adolf Lachmann kamen schon 1902 nach Zittau. Sie eröffneten in der Bautzner Straße das Kurzwarengeschäft „Fließ & Co.“. Auch im Falle Lachmanns griff man zum Mittel der Denunziation. So bekam ein Zittauer Friseurmeister, selbst langjähriges NSDAP-Mitglied, große Schwierigkeiten, weil Adolf Lachmann nicht nur ein Kunde bei ihm war, sondern er ihm wie allen […]

PHILIPP UND JULIE HANN, LUDWIG HANN, PAULINE HELLER (geborene Hann)

Philipp Hann wurde am 11. Januar 1877 im böhmischen Münchengrätz geboren. Julie Hann, geborene Grünwald, wurde am 24. Oktober 1875 in Pschepersch geboren. 1905 kamen beide nach Zittau und eröffneten ein Schuhwarengeschäft am Rathausplatz, später in der Reichenberger Straße 19. 1928 erwarben sie ein Grundstück in der damaligen Bismarckallee 30, heute Weinauallee, und bauten für […]

„Pravda“ – Noviny okresního vedení KPD Žitava

V Německu bylo stále obtížnější obstarávat materiál pro výrobu tiskovin. Pokud nebyly psací stroje nebo další materiál na výrobu tiskovin zkonfiskovány policií, nedostávalo se papíru. Bylo tudíž rozhodnuto zhotovovat noviny v Československé republice (ČSR). S pomocí českých komunistů byla „Pravda“ tištěna v tehdejším Nieder – Bertzdorfu (Dolní Suchá) u Chotyně. V květnu 1933 vyšly pod vedením Rolfa Axena první […]

07. September 1927 – der „Rote Tag“ in Zittau

7. září 1927 demonstroval v Žitavě Rudý svaz frontových bojovníků (RFB) s 800 členy, mezi nimi mnoho komunistů ze Zhořelce (Görlitz), Lobavy (Löbau), Drážďan (Dresden), Freitalu, Ebersbachu, Budyšína (Bautzen), Taubenheimu a Neigersdorfu. Skrze toto veřejné vystoupení se podařilo RFB získat mnoho nových příznivců. RFB chránil akce, shromáždění a demonstrace proti útokům fašistů. Členové RFB často zabránili brutálním […]

Odborový dům „Schwarzer Adler“

Ve 20. až 30. letech bylo v Žitavě a přilehlém okolí silné dělnické hnutí. Velká část těch, kdo se v něm angažovali byli členové Komunistické strany (KPD) a odborů. Při posledních volbách před nástupem fašistické diktatury získala Komunistická strana 24,8 procenta hlasů. Odpůrci nacismu byli všichni dosavadní demokraté, sociální demokraté, takzvaní  „Schwarze Brut“, odbory – […]

Powered by WordPress | Compare Premium WordPress Themes
Gedenkkultur.info, c/o. Infoladen Zittau, Äußere Weberstraße 2, 02763 zittau